Schultzův autogenní trénink

Zakladatelem Schultzova autogenního tréninku je německý lékař Johannes Heinrich Schultz, který žil v letech 1884-1970. V Evropě je velmi rozšířený a přináší relaxaci mysli a duše a regeneraci těla a svalů.

Má šest základních kroků:

  1. pocit tíhy v končetinách
  2. pocit tepla v končetinách
  3. zklidnění dechu
  4. pravidelný tep srdce
  5. pocit tepla v břiše
  6. pocit chladivého čela, příp. ovlivňování tepu srdce)

Je to metoda přispívající k rychlému obnovení sil, k odstranění napětí a neklidu. Po dokonalém nacvičení umožňuje autosugestivní ovlivňování některých tělesných funkcí. Z psychologie se přenesla metoda úspěšně do přípravy sportovců.
Možnosti jak využit „átéčko“, jak se mu někdy říká, je snadno využitelné v mnoha oblastech, ale úplně experimentovat by s tím člověk neměl.
Nechat si řádně poradit daným odborníkem na úvod je dobrý základ. Po úvodním poučení se AT cviči i bez trenéra/ terapeuta. Máme dva druhy AT. Nižší a vyšší stupeň.

Do sportovního zařazení nám zcela stačí nižší běžně používaný stupeň.
Sportovcům se vyplatí na urychlení obnovení sil, uklidnění, navození psychické pohody apod.

Danou metodu nepoužívám pro časovou náročnost, ale vždy jsem si říkal, že bych do budoucna rád pro klienty, kteří si pro sebe čas udělají, aplikovaně metodu zařadil. Možná je teď ta pravá chvíle se k této úvaze vrátit protože každý z nás teď jistým způsobem potřebuje relaxaci a regeneraci více než dříve.

Využíváte autogenní trénink?

Chcete si udělat čas pro sebe a začít s autogenním tréninkem?